List

آیا می شد در جمهوری اسلامی ایران مواجهه مناسب‌تری با کووید-۱۹ داشت؟چگونه؟
سلام
به نظر شما آیا می شد با انجام اقدامات زیر مانع بروز فاجعه کرونا در کشور شویم؟
آیا می شد زمانی که کرونا در چین گسترش یافت و همه احتمال ورود آن را به کشور می دادند آمادگی لازم را در بین مردم و کادر بهداشت و درمان فراهم کنیم؟
آیا می شد با استفاده از نظام مراقبت سندرمیک آنهم با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت بروز اولین موارد این بیماری را به موقع تشخیص داد؟
آیا می شد تجهیزات و امکانات مورد نیاز کادر بهداشت درمان را قبل از بروز بیماری تامین و در محل های نیاز دپو کرد؟
آیا می شد قبل از بروز بیماری آموزش‌های لازم را به مردم داد و بسته های بهداشتی را در اختیار آنها گذاشت تا در زمان بروز بیماری از آنها استفاده کنند؟
آیا می شد به جای اینکه منفعل بوده و منتظرم ورود بیماری به کشور باشیم، با مراقبت جدی از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی ورود و پخش این بیماری به کشور را به تعویق می‌انداخت؟
آیا می شد با قرنطینه و ایزوله کردن به موقع سرعت گسترش بیماری را کاهش و داد و از فشار بیش از حد به بیمارستانها پیشگیری کرد؟

لطفاً نظر دهید و بفرمایید چه می شد کرد؟ و الان چه می شود کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید